Onderrij beveiliging silage wagen

Categorie Engineering, Ontwikkeling

Product Onderrij beveiliging

Rol Mechanische engineering, FEM simulaties

Opdracht N.a.v. gewijzigde wetten, moet elk landbouwvoertuig een voorziening hebben waardoor er niet zo maar onder het voertuig gereden kan worden. Deze voorziening moet aan specifieke eisen voldoen, waaronder weerstand tegen bepaalde krachten.
Onze eigen eis was dat het gemonteerd moet kunnen worden op bestaande machines.

Oplossing Een onderrij beveiliging wat onder bestaande voertuigen gemonteerd kan worden. Hiervoor hoeven alleen extra gaten in het frame geboord worden t.b.v. de montage.
Door middel van een FEM simulatie rapport kan de RDW goedkeuring geven op deze aanpassing.